Úvod - Příspěvky pojišťoven

Příspěvky pojišťoven

Některé zdravotní pojišťovny poskytují svým klientům zajímavé příspěvky na nutriční poradenství. Využívejte našich služeb naplno a ušetřete. 

Příspěvky od VZP

Příspěvky od VZP

  • až 500 Kč na sestavení jídelníčku

Pro pojištěnce ve věku od 18 let do 64 let +364 dní platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů je 1 500 Kč. Uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč).

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

Příspěvky od ZPMV

  • až 400 Kč na měření InBody

Pojištěnec, který v roce 2017 dosáhl věku 18 let a více a na vlastní žádost absolvoval preventivní vyšetření civilizačních nemocí, může čerpat příspěvek až do max. výše 400 Kč.

Jak získat příspěvek?

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Příspěvky od ZPMV
Náš e-shop